Опис послуги

Код
19-53
Назва
Державна реєстрація громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи
Строк надання
3 дні (робочих)
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Територіальність

Адреси ЦНАП м. Запоріжжя та його територіальних підрозділів:

https://cnap.zp.gov.ua/contacts

Графік роботи:

https://cnap.zp.gov.ua/schedule/schedule_1

Необхідні документи

Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;

відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код -для юридичної особи);

відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, може бути:

1) нотаріально посвідчена довіреність (крім проведення реєстраційних дій щодо державного органу, органу місцевого самоврядування);

2) довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави.

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП